Logo Filterdesign Logo Filterdesign
Over Methode Projecten Workshops Blog Contact    
Filterdesign is gespecialiseerd in User-Centered Design, een contextuele manier van ontwerpen waarbij de behoeften, wensen en mogelijkheden van mensen centraal staan bij ieder onderdeel van het ontwerpproces.


Workshop op maat UCD/Service DesignUser-Centered Design

Kwalitatieve interviews

Kwalitatieve interviews
Deze interviews en observaties op de
werkvloer maken de structuur van werk-
en beslissingsprocessen zichtbaar en
begrijpbaar. Een interview duurt één uur
en de verzamelde gegevens zijn
drie tot vijf jaar inzetbaar.
Affinity diagram

Affinity diagram
Een bottom-up schema van uitspraken
gedaan tijdens interviews. Hiermee
worden gemeenschappelijke taken,
issues en emoties aan het licht gebracht.
Dit diagram dient als concrete basis voor innovatieve oplossingen.
FLowmodel

Flowmodel
Hoe communiceren mensen om de klus te klaren? Overzicht van interne en externe invloeden door bestaande en mogelijk nieuwe communicatiestromen. Hierbij worden ook culturele invloeden meegenomen.
Persona

Persona
Persona's zijn fictieve personen op basis
van doelstellingen en zijn bedoeld om ontwerp- en ontwikkelteams te
informeren en inspireren. Eén persona vertegenwoordigt duizenden mensen.
Taakanalyse

Taakanalyse
Deze tabel toont het scenario van de gebruiker voor, tijdens en na het gebruik
van uw product of dienst. Activiteiten, interacties en communicatie worden
in de gebruikscontext weergegeven.
Workshops

Workshops
Ontdek de mogelijkheden om gebruikers en/of klanten centraal te stellen tijdens het totale ontwerpproces:
> User-Centered Design workshop
> Kwalitatief Interviewen workshop
> Workshop op maat UCD/Service Design
Nieuws
Blog over Design & Research
> Socially engaged design
> Behavioural design and ‘good’   intentions
> Making a difference through design?
> Street up innovation and Social design

UCD technieken
Een presentatie over het gebruikers-
onderzoek voor het Wikiwijs project.
Hoofdsponsor CHI Nederland
Filterdesign is hoofdsponsor van Chi Nederland.

Over ons   I   Methode   I   Projecten  I   Workshops   I  Blog   I   Contact                                                                                  Tel: 06 250 26 397       E-mail: info@filterdesign.nl