Logo Filterdesign Logo Filterdesign
Over Methode Projecten Workshops Blog Contact    
AG5

AgentschapNL

Arval

Atos Origin

Avans Hogeschool

Aventeon

Be Value

Centric Healthcare Solutions

CertiQ & EnerQ

Cloud 9

EVD

Freudenthal Instituut

Gemeente Utrecht

Interpolis

Kennisnet

LG Philips

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van FinanciŽn

Ministerie van VROM
NetDialog

NMa

Open Universiteit

Ruud de Moor Centrum

Sogeti

TenneT

Wikiwijs

Zwijsen Uitgeverij

 

Centric Healthcare Solutions
Centric Wat hebben we gedaan
> Interviews [6] op de werkplek
> Mentaal model/Affinity diagram
> Artefact model
> Persona ontwikkeling
> Scenario's
> Wireframes ontwerp
> Grafisch ontwerp
> Handleiding (incl. stijlgids)

Projectduur
> Zeven weken
Ontwikkeld door Prevalent (inmiddels Centric Healthcare Solutions) bestond OpenCare ARBO al als desktop- applicatie. Prevalent besloot voor de nieuwe webversie, de klachten van gebruikers op te lossen door de inzet van een user centered design proces.

Opdracht
Door de hoeveelheid schermen en invoer van informatie waren artsen relatief veel tijd kwijt met de applicatie. Tijd die besteed zou moeten worden aan de cliŽnten. De aansluiting van de dagelijkse werkzaamheden op het nieuwe systeem zou de uitdaging worden voor ons. Gezien de grote omvang van het OpenCare ARBO systeem werd besloten een deel van de applicatie te herontwerpen, waardoor een interactieconcept zou ontstaan wat voor de hele applicatie inzetbaar zou moeten zijn. We kozen voor de taken: het houden van spreekuur en het afronden daarvan, aangezien hier ook de meeste klachten over waren.

Oplossing
De eerste fase van het re-design bestond uit interviews met artsen, verzuimconsulenten en administratief personeel. Binnen twee weken kregen we inzicht in de daadwerkelijke gebruikers. Deze fase werd afgesloten middels een interpretatie sessie waarin de analyse van de interviews, patronen in gedrag, een taakanalyse, een affinity diagram en persona's aan bod kwamen. Tijdens deze sessie werd regelmatig teruggegrepen naar de doelstellingen van de persona's en de mentale modellen om zo nauwkeurig mogelijk aansluiting te vinden met het systeemmodel. Alle fases werden gedocumenteerd en voordat de vormgeving helder was kon gestart worden met de bouw van het nieuw systeem met behulp van de wireframes.
 

Over ons   I   Methode   I   Projecten  I   Workshops   I  Blog   I   Contact                                                                                  Tel: 06 250 26 397       E-mail: info@filterdesign.nl