Logo Filterdesign Logo Filterdesign
Over Methode Projecten Workshops Blog Contact    
Opstellen mentaal model/affinity diagramUser-centered design
Als het gaat om de inzet van nieuwe digitale diensten en producten wil iedere organisatie graag zekerheid hebben over de gekozen oplossingen. Interviews zijn erg nuttig voor het verkrijgen van het verhaal achter ervaringen van een deelnemer met betrekking tot een bepaald onderwerp. Door mensen vragen te stellen over hun werkzaamheden wordt duidelijk wat mensen daadwerkelijk doen en waarom ze het doen op deze manier. De inzichten vanuit interviews kunnen direct vertaald worden naar digitale media en nieuwe samenwerkingsverbanden die nauw aansluiten bij de behoeften en werkwijze van uw gebruikers en/of klanten.
Een interview duurt één uur en de verzamelde gegevens zijn drie tot vijf jaar inzetbaar.

Resultaat
> Interviews inclusief transcript.
> Mentaal model of Affinity diagram: Een gedetailleerd schema van werk- of beslissingsprocessen dat gemeenschappelijke taken, issues en emoties zichtbaar maakt.
> Flowmodel: Overzicht van gemeenschappelijke invloeden door communicatiestromen.
> Artefact analyse.
> Persona's: fictieve personen op basis van doelstellingen die helpen om binnen uw organisatie de focus op gebruikers/klanten te leggen.
Eén persona vertegenwoordigt duizenden mensen.

Gezamenlijk ontwikkelproces
> 'Walking the wall’.
> Brainstormsessie.
> Co-Creatie.

Interactie- en interfaceontwerp
Wireframes geven een eenduidige indeling weer voor de diverse navigatie panelen en interactie elementen, aansluitend bij het gedrag en behoeften van de gebruikers. Deze ontwerpfase wordt afgesloten met een beschrijving van de werking van de wireframes en de interactie elementen.

Resultaat
> Informatie analyse.
> Structuur/Navigatie schema.
> Scenario's.
> Wireframes.
> Handleiding (basis voor FO).
> Grafisch ontwerp.

Gezamenlijk ontwikkelproces
> Interpretatie sessies.
> Communiceren van de ontwerpstrategie.
> Co-Design.

Gebruikstest
Door maximaal zes eindgebruikers te vragen de (papieren) prototype daadwerkelijk te gebruiken wordt het gebruikersgemak ingeschat. Met behulp van de methode 'hard-op denken' en het observeren van gebruikersgedrag terwijl de eindgebruikers taken uitvoeren. Zo ontstaat een objectieve, gebruikers georiënteerde evaluatie van de ontwerpen. In een usability verslag wordt in detail aangegeven welke delen makkelijk geaccepteerd worden en welke delen verwarrend zijn voor de gebruikers. Dit resulteert in concrete aanpassingen om het ontwerp te verbeteren.

Resultaat
> Inzicht in gebruiksgemak.
> Optimale ontwerpen.
> Usability verslag.

Vorm
> Prototype: papier of klikbaar.
> Testtaken.
> Test op de werkplek met maximaal 6 eindgebruikers.
> Observatie.
> Methode 'hard-op denken'.
Tijdschema UCD proces
Voor een indicatie wat een UCD aanpak u kan opleveren in 2 tot 8 weken bekijk het tijdschema op de weblog.
Ondersteuning bij UCD proces
Wilt u als organisatie user-centered gaan werken of uw medewerkers opleiden in user-centered design? Dit kan door middel van een opleidingstraject en/of coaching.
Keuze van UCD oplossing
U wilt als organisatie een bestaand product verbeteren maar twijfelt over de aanpak. Een gebruikstest, expert-review, nieuwe wireframes, andere structuur en termen, praten met gebruikers, nieuwe vormgeving?
Over ons   I   Methode   I   Projecten  I   Workshops   I  Blog   I   Contact                                                                                  Tel: 06 250 26 397       E-mail: info@filterdesign.nl