Logo Filterdesign Logo Filterdesign
Over Methode Projecten Workshops Blog Contact    
AG5

AgentschapNL

Arval

Atos Origin

Avans Hogeschool

Aventeon

Be Value

Centric Healthcare Solutions

CertiQ & EnerQ

Cloud 9

EVD

Freudenthal Instituut

Gemeente Utrecht

Interpolis

Kennisnet

LG Philips

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Financiën

Ministerie van VROM
NetDialog

NMa

Open Universiteit

Ruud de Moor Centrum

Sogeti

TenneT

Wikiwijs

Zwijsen Uitgeverij

 

Ruud de Moor Centrum
Rdmc Wat hebben we gedaan
> Interviews [6] op de werkplek
> Focusgroep
> Mentaal model/Affinity diagram
> Artefact model
> Persona ontwikkeling
> Scenario's
> Wireframes ontwerp
> Gebruikstest
> Grafisch ontwerp
> Handleiding (incl. stijlgids)
> Workshops & coaching
Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) biedt producten en diensten aan om scholen en lerarenopleidingen te ondersteunen bij het opleiden en begeleiden van nieuwe leraren. Het RdMC is een onderdeel van de Open Universiteit.

Opdracht
Vanuit een dertigtal bestaande producten wilde het RdMC een aantal verbeterslagen maken:
Gebruikers aantrekken
Gebruikers vasthouden
Maximalisatie van het aantal gebruikers

"Enerzijds willen we als Virtuele Werk- en Leeromgeving de webomgevingen van onze RdMC-producten een verbeterslag geven. Anderzijds willen we voor de vormgeving, de logo's en het gebruik diverse functionele elementen en een stijlgids ontwikkelen. Het betreft zowel vormgevingselementen als interaction design over alle RdMC-producten heen."

Oplossing
Filterdesign heeft in een kort tijdsbestek een producten integratie uitgevoerd, die de doelgroepen de mogelijkheid geeft te zien wat het RdMC aanbiedt, ‘Je bent hier, je kan dit doen, dat is daar en wat is nieuw’. De nieuwe structuur sluit nauw aan bij wat de gebruikers verwachten van het RdMC. Alle nieuwe richtlijnen voor de schermen en navigatie zijn verwerkt in een stijlgids.

Op onze blog 'Design Research' zijn de affinity diagrams (mentale modellen), een flow model en persona's te downloaden.
 

Over ons   I   Methode   I   Projecten  I   Workshops   I  Blog   I   Contact                                                                                  Tel: 06 250 26 397       E-mail: info@filterdesign.nl