Logo Filterdesign Logo Filterdesign
Over Methode Projecten Workshops Blog Contact    
AG5

AgentschapNL

Arval

Atos Origin

Avans Hogeschool

Aventeon

Be Value

Centric Healthcare Solution

CertiQ & EnerQ

Cloud 9

EVD

Freudenthal Instituut

Gemeente Utrecht

Interpolis

Kennisnet

LG Philips

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van FinanciŽn

Ministerie van VROM

NetDialog

NMa

Open Universiteit

Ruud de Moor Centrum

Sogeti

TenneT

Wikiwijs

Zwijsen Uitgeverij

 

Ministerie van VROM
VROM Wat hebben we gedaan
> Structuur
> Wireframes ontwerp
> Grafisch ontwerp
> Stijlgids

Projectduur
> Drie weken
Het navigatiesysteem van de eerder door ons ontworpen BWTinfo website is zo goed bevallen dat de samenwerking met het Ministerie van VROM zich heeft voortgezet in de vorm van een nieuwe subsite voor de VROM website over de Basisregistratie Gebouwen en Adressen, oftewel BAG. Ook bij deze website werken diverse doelgroepen samen aan het opbouwen van een kennisbank voor de implementatie van de basisregistraties voor adressen en gebouwen.
Deze auteurs kunnen d.m.v. van de stijlgids de consistentie qua opmaak behouden.
 

Over ons   I   Methode   I   Projecten  I   Workshops   I  Blog   I   Contact                                                                                  Tel: 06 250 26 397       E-mail: info@filterdesign.nl