Logo Filterdesign Logo Filterdesign
Over Methode Projecten Workshops Blog Contact    
AG5

AgentschapNL

Arval

Atos Origin

Avans Hogeschool

Aventeon

Be Value

Centric Healthcare Solutions

CertiQ & EnerQ

Cloud 9

EVD

Freudenthal Instituut

Gemeente Utrecht

Interpolis

Kennisnet

LG Philips

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van FinanciŽn

Ministerie van VROM
NetDialog

NMa

Open Universiteit

Ruud de Moor Centrum

Sogeti

TenneT

Wikiwijs

Zwijsen Uitgeverij

 

Wikiwijs
Wat hebben we gedaan
> Interviews [34] op de werkplek
> Mentaal model/Affinity diagram
> Persona ontwikkeling

Projectduur
> Drie weken per type school

Op 14 december 2009 heeft de toenmalige minister van Onderwijs, Ronald Plasterk, de eerste versie van Wikiwijs gelanceerd. Iets meer dan een jaar eerder, op 4 december, 2008 lanceerde hij voor het eerst het idee van Wikiwijs. Wikiwijs moet de plaats zijn waar alle leraren van Nederland, variŽrend van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs, kunnen (co) ontwikkelen, delen, bewerken en gebruiken van digitale leermiddelen, gepubliceerd onder een open licentie. Dit project was een samenwerkingsverband tussen met de Open Universiteit.

Opdracht
Het beantwoorden van de vraag: Hoe ontwikkelen, delen, bewerken en gebruiken docenten en leerkrachten (digitaal) leermateriaal.

Oplossing
Voor meer informatie over de vereisten voor Wikiwijs, is er onderzoek gedaan door Filterdesign om meer te weten te komen over de verwachtingen onder docenten en leerkrachten in alle onderwijssectoren. Deze aanpak leidde tot een set van personas, die elk duizenden van de toekomstige gebruikers van de website vertegenwoordigen en een affinity diagram per schooltype: Po, Vo en Mbo en Hbo en Wo.

- Naar aanleiding van dit project is er een paper: What do teachers in Higher Education expect from OER? verschenen, geschreven door Robert Schuwer van de Open Universiteit en Karin van den Driesche welke inzicht geeft in de gebruikte UCD technieken en de resultaten voor docenten en leerkrachten op het gebied van het hoger onderwijs.
- Op onze blog 'Design Research' zijn het affinity diagram (tweeledig) en de persona's te downloaden.
 

Over ons   I   Methode   I   Projecten  I   Workshops   I  Blog   I   Contact                                                                                  Tel: 06 250 26 397       E-mail: info@filterdesign.nl